1. Definicje

 1. Serwis - zasoby i funkcje dostępne pod adresem stejk.org, uporządkowane i powiązane odnośnikami;
 2. Użytkownicy - pełnoletnie, zalogowane do Serwisu osoby;
 3. Goście - osoby nie zalogowane do Serwisu;
 4. Operatorzy - zespół Programistów, Architektów, Administratorów, Moderatorów i innych osób pracujących przy tworzeniu i utrzymaniu Serwisu;
 5. Materiały - zasoby różnego typu (artykuł, galeria, komentarz, etc.) i form (tekst, obraz, dźwięk, film, etc.) zamieszczone i przypisane do Użytkownika lub Operatora;
 6. Konto - zbiór Materiałów przypisanych do konkretnego Użytkownika;
 7. Sieć - ogólnodostępna sieć połączonych urządzeń, Internet;

2. Zasady

 1. Obowiązują zasady Netykiety; [link] [link]
 2. Obowiązują zasady zawarte w Polityce prywatności;
 3. Serwis to miejsce służące głównie rozrywce. Proszę oczekiwać, że napotkane tu materiały, nawet na poważne i ważne tematy, mogą zawierać np. elementy satyry, ironii i innych subtelnych (lub nie) form wyrażania powszechnie pojętego "humoru";
 4. Gość/Użytkownik, który umieszcza Materiały w Serwisie oświadcza, że posiada do tego odpowiednie prawa (a jeśli licencja która obejmuje dany materiał, zezwala na jego ponowne wykorzystanie a wymaga podania źródeł/autorów, powinien o zamieszczeniu takowych pamiętać). W przeciwnym razie powinien zaniechać umieszczania Materiałów. W razie zgłoszenia roszczeń do Materiałów przez prawnych właścicieli lub własnej decyzji Operatorów, Materiały mogą zostać zmodyfikowane, częściowo lub całkowicie usunięte;
 5. Ze względu na Materiały, które mogą nie być przeznaczone dla osób młodych, wrażliwych lub zagubionych w Internecie, Użytkownik który zakłada i używa Konta, jak wcześniej zostało zdefiniowane, powinien być osobą pełnoletnią, świadomą tego co robi, a szczególnie co pisze w Sieci. Użytkownicy, którzy będą sprawiali wrażenie że nie spełniają warunku pełnoletności mogą utracić dostęp do swojego konta poprzez jego zablokowanie, nałożenie limitów lub usunięcie;
 6. Goście nie posiadają dostępu do Materiałów oznaczonych jako "tylko dla zalogowanych" w celu ochrony przed prezentowaniem treści osobom wymienionym we wcześniejszym punkcie. Aby uzyskać dostęp, należy zalogować się lub utworzyć nowe konto (ten proces jest bezpłatny);
 7. Operatorzy starają się utrzymywać Serwis w dobrej kondycji technicznej, jednak (szczególnie w razie awarii lub wydarzeń losowych niezależnych od nich), nie mogą odpowiadać za ograniczony lub brak dostępu do Serwisu;
 8. Operatorzy starają się utrzymać Serwis w dobrej kondycji pod względem jakości dostępnej treści, zamieszczanej przez Gości, Użytkowników oraz Operatorów. Ze względu na ilość materiałów oraz ograniczony czas pracy, Operatorzy nie mogą odpowiadać za przypadki, w większej lub mniejszej liczbie, które mogą nie spełniać oczekiwań niektórych Gości lub Użytkowników;